Αρχική » Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ("Συμφωνία") διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών ("Υπηρεσίες") που παρέχονται από την Xenacasino.gr. Με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Αποδοχή των όρων

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Περιορισμός ηλικίας

Πρέπει να είστε σε νόμιμη ηλικία για τα τυχερά παιχνίδια στη δικαιοδοσία σας για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να συμμετέχετε σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Σχέση με Affiliates

(α) Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι λειτουργούμε ως ιστότοπος θυγατρικών που προωθεί υπηρεσίες και προϊόντα τυχερών παιχνιδιών που παρέχονται από τρίτους συνεργάτες. Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους, banners ή άλλα διαφημιστικά υλικά που κατευθύνουν τους χρήστες σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

(β) Δεν παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Οποιεσδήποτε συναλλαγές ή αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ εσάς και των παρόχων τυχερών παιχνιδιών τρίτων είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του παρόχου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζητήματα ή διαφορές που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές.

Αποποίηση ευθύνης

(α) Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

(β) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες, που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την εμπιστοσύνη σας στις παρεχόμενες πληροφορίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχετε είναι με δική σας ευθύνη.

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

(α) Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στη δικαιοδοσία σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών μας και οποιεσδήποτε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχετε είναι νόμιμες στη δικαιοδοσία σας.

(β) Δεν παρέχουμε νομικές συμβουλές και οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε επαγγελματίες νομικούς για να καθορίσετε τη νομιμότητα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη δικαιοδοσία σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, δεδομένων ή χρήσης που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.

Τροποποίηση των Όρων

(α) Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

(β) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες, που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την εμπιστοσύνη σας στις παρεχόμενες πληροφορίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχετε είναι με δική σας ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτήν, θα ασκείται αποκλειστικά στα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, και εσείς συναινείτε στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Ολόκληρη η συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία ή συνεννόηση, γραπτή ή προφορική.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.